Spend Analysis
Förbättra visibilitet och identifiera besparingsmöjligheter med spendanalys

Onventis spendanalysverktyg skapar bättre förutsättningar för strategiskt inköp, kategoristyrning och lägger grunden till ett effektivare inköpsarbete. Med spendanalys får ni full insyn i er inköpsvolym och kan optimera processer, identifiera flaskhalsar och efterlevnadsgrad samt smidigt och enkelt identifiera potentiella besparingsmöjligheter.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Spend Analysis

Spendanalys gör det möjligt för inköp att granska externa kostnader ur ett inköpsperspektiv. Ni kan enkelt samla in, kategorisera och analyserar inköpsvolymen i alla dimensioner. Spendanalys lägger grunden till effektivare inköpsarbete och ger värdefulla insikter för strategiska inköpsarbete med att optimera kostnader och leverantörskedja.

Spend Analysis

Spendanalys gör det möjligt för inköp att granska externa kostnader ur ett inköpsperspektiv. Ni kan enkelt samla in, kategorisera och analyserar inköpsvolymen i alla dimensioner. Spendanalys lägger grunden till effektivare inköpsarbete och ger värdefulla insikter för strategiska inköpsarbete med att optimera kostnader och leverantörskedja.

Optimerad process

 • Processoptimering
  Identifiera flaskhalsar, inköpsmönster, avvikelser och effektivisera processer för att optimera output från inköpsfunktionens aktiviteter.
 • Riskhantering
  Upptäck potentiella risker, bedrägerier och efterlevnadsöverträdelser för att minska risken för negativ finansiell påverkan och juridiska problem.
 • Efterlevnad och styrning
  Hjälper till att säkerställa efterlevnad av avtal, regelverk och interna policys.

Marknadsfördelar

 • Konkurrensfördelar
  Identifiera besparingsmöjligheter samt potential för differentiering och förbättrad marknadsposition.
 • Hållbart inköp
  Identifierar möjligheter att minska negativ miljö- och social-påverkan genom att identifiera miljövänliga leverantörer, produkter och material.
 • Strategiskt beslutsfattande
  Skapa förutsättningar för datadrivna beslut baserad på djup insikt i inköpsvolymen för bättre resursallokering och prioritering av initiativ.

Bättre ekonomistyrning

 • Budget och prognoser
  Möjliggör bättre budgetarbete och finansiella prognoser baserad på historiska utgiftstrender inom inköpsvolymen.
 • Kostnadsbesparingar
  Identifiera potentiella besparingsmöjligheter, avtalsefterlevnad och trender i inköpsvolumen för att skapa bättre och heltäckande kostnadsbesparande strategier.
 • Bättre leverantörsrelationer
  Skapar förutsättningar för datadriven leverantörsutvärdering och skapar en bättre förhandlingsposition.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Spend Analytics

Onventis Spend Analytics

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.