Catalog Integration & EDI
Förenkla och digitalisera kataloghanteringen med EDI

Med integrerade leverantörskataloger och nyttjandet av EDI effektiviseras inköpsprocessen. Samtidigt minskar risken för misstag, transaktioner kan hanteras skyndsamt och relationen mellan köpare och leverantör stärks. Detta medför ökad effektivitet, minskade kostnader och möjliggör för bättre inköpsbeslut.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Catalog integration & EDI

Integration av produktkataloger ochEDI går ofta hand i hand. Med EDI kan alla typer av transaktioner enkelt hanteras av både köparens och leverantörens affärssystem, oavsett om det gäller inköpsorder, fakturor, leveransaviseringar eller typer av andra dokument. Digital hanteringen av dokument och dokumentöverföring ökar effektiviteten igenom hela inköpsprocessen.

Catalog integration & EDI

Integration av produktkataloger ochEDI går ofta hand i hand. Med EDI kan alla typer av transaktioner enkelt hanteras av både köparens och leverantörens affärssystem, oavsett om det gäller inköpsorder, fakturor, leveransaviseringar eller typer av andra dokument. Digital hanteringen av dokument och dokumentöverföring ökar effektiviteten igenom hela inköpsprocessen.

Resource Optimization

 • Resursoptimering
  Automatisera hanteringen av katalog- och produktinformation samt relaterade dokument för att minska manuellt arbete och frigöra tid.
 • Kostnadsreduktion
  Minskat behov av manuell hantering, minskad risk för misstag vid manuell dataregistrering.
 • Noggrannhet
  Minimera risken för misstag vid manuell inmatning och validering. Säkerställ att pris, leverans-, produkt- och transaktionsinformation är korrekt.

Effektivitet

 • Bättre leverantörsrelationer
  Förbättra samarbetet genom att erbjuda leverantörer en standardiserad process för att interagera med köpare.
 • Realtidsuppdateringar
  Möjliggör för köpare att fatta snabba, välinformerade beslut med tillgång till uppdaterade kataloger och insyn i såväl lager- som orderstatus.
 • Snabba transaktioner
  Accelerera hela inköpsprocessen, från behov och sökning till hantering av inköpsorder, attest, leveransaviseringar och faktura.

Konkurrensfördelar

 • Efterlevnad
  Följ branschregler och standarder med en strukturerad och robust inköpsprocess.
 • Minimera pappersarbete
  Minska kostnader för utskrifter, porto och lagring, detta bidrar även till en mer miljövänlig och hållbar inköpsprocess.
 • Tillväxtsäker
  En skalbar lösning som kan hantera ökade transaktionsvolymer utan att administrationen ökar.

Du kanske är intresserad av våra andra lösningar

Du kanske är intresserad av våra andra lösningar

Onventis Supplier

Onventis Supplier

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.