Plattformen för digital transformation av inköps- och betalningsprocesser

Vilka är fördelarna med Onventis Buyer?

Sänkta kostnader & besparingar

Optimering & automatisering av processkostnader

Efterlevnad & undvikande av oplanerade inköp

Riskreducering & leveranssäkerhet

Transparens & analyser

Onventis Buyer hjälper inköps- och ekonomiavdelningar att automatisera dyra och repetitiva processer och ge företagets övergripande framgång ett stort mervärde. Hantera företagets omkostnader, från leverantörer och anskaffning till avtal, inköp, fakturor och utgifter. Våra molnbaserade program automatiserar strategiska, taktiska och operativa upphandlingsaktiviteter, inklusive efterföljande ekonomiförfaranden som fakturahantering, baserat på robotredovisning.

Intuitiva användargränssnitt säkerställer att användarna snabbt tar till sig dem. Alla transaktions- och huvuddata kopplade till upphandlingsprocessen integreras smidigt i ditt ERP-system. Dina inköpsarbetsflöden optimeras konsekvent och leverantörerna integreras i dina processer. Digitaliserade och automatiserade processer ger mer tid för strategiska uppgifter, höjer kvaliteten på upphandlingen och sänker processkostnaderna.

Procure to Pay

Onventis procure-to-pay (P2P) program effektiviserar alla processer kopplade till anskaffning (beställning), inköp, mottagande, betalning och bokföring av varor och tjänster. Systemet automatiserar hela processen, från inköp till betalning, och kopplar samman upphandlings- och faktureringsaktiviteter, både för utgifter kopplade till inköpsordrar och övriga utgifter. Några viktiga fördelar är ökad insyn i ekonomin och inköpsprocessen, effektivitet, kostnadsbesparingar och kontroll.

Purchase Management Catalog Management Expense Management Invoice Processing

Source to Contract

Onventis source-to-contract (S2C) program erbjuder effektiva lösningar för val av leverantör, begäran om information/offert/förslag (RFI, RFQ, RFP), anbud, auktioner och avtalshantering. Detta ger organisationen lägre övergripande kostnader, högre rörelseresultat, bättre avtalsvillkor, insikt i avtal och finansiella skulder i realtid och, sist men inte minst, mervärde för innovation genom strategisk anskaffning.

Sourcing (RFX) Auctions Contract Management

Supplier Management

Onventis program för leverantörshantering digitaliserar hela processen med att hitta, kvalificera, klassificera, utvärdera och utveckla leverantörer. Huvuddata om leverantörer, som kan kopplas till och synkroniseras med Onventis Network som tillval, omfattar detaljerad företagsinformation samt klassificeringsdata för produkter och tjänster. De viktigaste fördelarna är riskreducering, leveranssäkerhet, efterlevnad av lagar och regler samt uppfyllande av hållbarhetsmål.

Supplier Master Data Qualification & Classification Evaluation & Development

Onventis Core

Onventis Core-programmen erbjuder en helhetslösning för hela upphandlingsprocessen. Utöver mobil upphandling, automatisering av arbetsflöden och dokumenthantering kan inköpande organisationer även få tillgång till omfattande analysfunktioner och alternativ för ERP-integrering på kärnområdet. Detta ger företag en rad fördelar för individuell optimering av upphandlingsprocesser.

Spend Analytics Document Management Workflow Automation Mobile App ERP Integration

Rekommenderade resurser

Onventis Buyer
Onventis Invoice Processing
Procurement Barometer 2022
Onventis Sustainability Solutions

VAD KUNDER OCH ANALYTIKER SÄGER OM ONVENTIS

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.