AP Automation
Högre effektivitet med elektronisk fakturahantering

Elektronisk Fakturahantering (EFH) förenklar och automatiserar en ofta tidskrävande och manuell process. Genom att implementera elektronisk fakturahantering frigörs tid så att fakturareskontra kan fokusera på mer strategiska uppgifter i stället för repetitivt administrativt arbete.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

AP Automation

Elektronisk Fakturahantering (AP Automation) effektivisera och optimerar fakturahanteringsprocessen. Genom att automatisera stora delar av processen skapas stora tidsvinster och ökar visibiliteten i hela processen. Robust hantering av fakturor medför ofta bättre leverantörsrelationer och förbättrar möjligheter till finansiell analys och säkrare prognoser.

AP Automation

Elektronisk Fakturahantering (AP Automation) effektivisera och optimerar fakturahanteringsprocessen. Genom att automatisera stora delar av processen skapas stora tidsvinster och ökar visibiliteten i hela processen. Robust hantering av fakturor medför ofta bättre leverantörsrelationer och förbättrar möjligheter till finansiell analys och säkrare prognoser.

Optimerade arbetsflöden

 • Fakturahantering
  Minska manuellt arbete genom att integrera e-faktura direkt eller utnyttja OCR för att läsa och digitalisera PDF- och pappersfakturor.
 • Attestflöden
  Smidiga digitala attestflöden som bifogar fakturor till rätt personer för godkännande och säkerställer efterlevnad av företagets policys.
 • Förbättrad visibilitet
  Se aktuell status för alla fakturor, analysera betalningstider och identifiera flaskhalsar.

Förbättrad effektivitet

 • Noggrannhet
  Automatisering minskar risken för misstag vid exempelvis manuell dataregistrering och hantering av inkommande fakturor. Detta bidrar till säkrare ekonomisk rapportering och bättre prognoser.
 • Snabbare hantering
  Automatiserade arbetsflöden accelererar såväl attest- som betalningsprocessen, vilket säkerställer att leverantörer får betalt i tid och företaget slipper extra avgifter.
 • Kostnadsbesparingar
  Genom att minska manuellt arbete och minimera potentiella misstag leder elektronisk fakturahantering ofta till kraftiga besparingar.

Holistisk finansiell strategi

 • Analys och rapportering
  Ökad visibilitet ger bättre insyn i inköpsmönster, likviditet och andra finansiella nyckeltal.
 • Efterlevnad och IT-säkerhet
  Upprätthåll efterlevnad av finansiella regler och företagspolicys, samtidigt som säkerhetsfunktioner skyddar känslig information.
 • Leverantörsrelationer
  Automatisering ökar möjligheten till korrekt betalning vilket kan förbättra relationerna med leverantörer.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.