Supplier Information
Heltäckande leverantörsdata som ökar effektiviteten

Heltäckande leverantörsdata är en viktig komponent som kan hjälpa ert företag att optimera leverantörsrelationer, minska kostnader, öka effektiviteten och säkerställa transparens genom hela inköpsprocessen. Onventis Supplier Information skapar möjligheter för företag att arbeta holistisk med sina leverantörsrelationer (SRM).

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Supplier information

Supplier Information hanterar data och information rörande de leverantörer som inköp interagerar med under inköpsprocessen. Denna information kan inkludera en grundläggande leverantörsprofil, KPI:er och mätetal, finansiell information, certifieringar, information om avtalsefterlevnad, riskbedömningar med mera.

Supplier information

Supplier Information hanterar data och information rörande de leverantörer som inköp interagerar med under inköpsprocessen. Denna information kan inkludera en grundläggande leverantörsprofil, KPI:er och mätetal, finansiell information, certifieringar, information om avtalsefterlevnad, riskbedömningar med mera.

Konkurrens

 • Efterlevnad
  Säkerställ att era leverantörer följer uppsatta regelverk och kontraktskrav, minska risken för juridiska tvister eller problem med avtalsefterlevnad.
 • Förhandlingsposition
  Nå bättre resultat i förhandlingar genom att nyttja historisk data och information kring marknadspris, villkor och annan marknadsinformation.
 • Datadrivet beslutsfattande
  Heltäckande leverantörsdata skapar förutsättningar för datadrivet beslutsfattande, vilket leder till bättre och mer strategiska beslut inom inköp.

Strategiskt inköp

 • Enklare val av rätt leverantör
  Fatta bättre och välinformerade beslut vid val av leverantörer, genom att beakta faktorer som historisk prestanda, kvalitet, pris och efterlevnadsgrad.
 • Effektiv onboarding
  Onboarda nya leverantörer snabbare, smidigare och säkrare, självbetjäning minskar mängden administrativt arbete och minimerar risken för fel.
 • Bättre leverantörsuppföljning
  Förenkla processen med leverantörsuppföljning för att säkerställa av efterlevnad av kvalitet, miljö- och social hållbarhet (ESG) och kontraktsförpliktelser.

Relationskvalitet

 • Smidig kommunikation
  Säkerställ konsekvent och korrekt kommunikation med leverantörer, för att minska risken för missförstånd och främja bättre samarbete.
 • Mångfald
  Smidig segmentering av leverantörer för att stötta företag att uppfylla mångfalds- och inkluderingsmål samtidigt som det främjar skapandet av en bred leverantörsbas.
 • Optimerad leverantörshantering
  Kontinuerlig och proaktiv utvärdering av leverantörer leder till högre service-, leverans- och produktkvalitet.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.