Contract Management
Effektivare kontrakthantering förbättrar strategiskt inköp

Med Onventis Contract Management får inköp bättre kontroll över existerande avtal och kontrakt. Följ inköpsvolymen över hela avtalsperioden och säkerställ avtalsefterlevnad. Contract Management gör det smidigare att skapa och hantera kontrakt med alla leverantörer för att säkerställa robusta leverantörsrelationer.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Contract Management

Onventis Contract Management digitaliserar kontraktshantering inom inköp för att effektivisera skapandet, hanteringen och uppföljningen av gällande kontrakt. Genom att kontraktsprocessen digitaliseras minskar risken för manuella misstag och bättre kontrakt kan skapas med övergripande standardiserade klausuler. Detta är avgörande för att förenkla och automatisera inköpsprocessen, då kontrakt styr affärsvillkoren som styr relationen mellan företaget och dess leverantörer och partners.

Contract Management

Onventis Contract Management digitaliserar kontraktshantering inom inköp för att effektivisera skapandet, hanteringen och uppföljningen av gällande kontrakt. Genom att kontraktsprocessen digitaliseras minskar risken för manuella misstag och bättre kontrakt kan skapas med övergripande standardiserade klausuler. Detta är avgörande för att förenkla och automatisera inköpsprocessen, då kontrakt styr affärsvillkoren som styr relationen mellan företaget och dess leverantörer och partners.

Constant ImprovementsKontinuerlig förbättring

 • Analys och uppföljning
  Generera rapporter för att följa upp på KPI:er och mätetal för att fatta bättre och datadrivna beslut.
 • Centraliserad lagring
  Minska risken för att kontrakt löper ut eller att förbises genom att alla avtal och kontrakt lagras i ett och samma sökbara system.
 • Förnyelsehantering
  Säkerställ att kontrakt förnyas eller avslutas i rätt tid för att förhindra att ogynnsamma avtal förlängs eller riskerar leveransstörningar

Hållbar process

 • Minimera risken för misstag
  Förbättra kontraktskvalitet genom validering för att säkerställa att all information är korrekt samt att inköp har full koll på alla villkor, minimera manuellt arbete.
 • Minskad risk
  Identifiera och proaktivt hantera potentiella risker genom att mäta och följa upp på kontraktsåtaganden, KPI:er och andra mätetal.
 • Bättre leverantörsrelationer
  Effektiv kontrakthantering främjar tydlig kommunikation och förbättrar samarbete mellan en organisation och dess leverantörer.

Framtidssäkra kontrakt

 • Skalbarhet
  Smidig, skalbar och standardiserad hantering av stora mängder av kontrakt för att säkerställa effektivt inköpsarbete.
 • Standardisering
  Säkerställ standardisering av villkor och minska risken för oklarheter med hjälp av mallar och övergripande standardklausuler.
 • Förbättrad avtalsefterlevnad
  Säkerställ efterlevnad av lagkrav och inköpspolicys samt uppföljning av kontraktsvillkor, notifiera nyckelintressenter om eventuella milstolpar och beslutspunkter.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.