Sourcing & Auctions
E-Sourcing skapar möjligheter för större besparingar och bättre leverantörsrelationer

Med Onventis är e-sourcing och e-auctions fullt integrerade i inköpsprocessen. Detta driver såväl processeffektivisering som sänkta kostnader vilket bidrar till förbättrat resultat.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Sourcing & Auctions

E-sourcing och e-auctions är två viktiga verktyg som inköp kan använda för att effektivisera sin sourcingprocess. Med e-sourcing kan ni enklare hitta, utvärdera och välja den optimala leverantörer. Och genom att använda e-auctions och eRFX så kan ni sedan se till att ni utnyttjar alla hävstänger i förhandlingen för att optimera pris, kvalité och andra villkor. Leverantörerna kan smidigt lägga bud på både längre kontrakt och spot-inköp.

Sourcing & Auctions

E-sourcing och e-auctions är två viktiga verktyg som inköp kan använda för att effektivisera sin sourcingprocess. Med e-sourcing kan ni enklare hitta, utvärdera och välja den optimala leverantörer. Och genom att använda e-auctions och eRFX så kan ni sedan se till att ni utnyttjar alla hävstänger i förhandlingen för att optimera pris, kvalité och andra villkor. Leverantörerna kan smidigt lägga bud på både längre kontrakt och spot-inköp.

Sourcing-kvalitet

 • Förhandlingsposition
  Tillgång till bättre information vilket förbättrar organisations förhandlingsposition. Detta bidrar till effektivare förhandlingar som säkrar bättre villkor och ger förutsättningar för en robust leverantörsrelation.
 • Kvalitetsförbättringar
  Utvärdera leverantörer för att säkerställa att de uppfyller era kvalitetsmål och att de efterlever certifieringar och industristandards.
 • Konkurrens
  Skapa en konkurrenskraftig miljö där leverantörer strävar efter att erbjuda optimalt pris, kvalite och villkor – vilket leder till högre värdeskapande för alla parter.

Optimera affärerna

 • Insikter i realtid
  Skapar förutsättningar för organisationen ska kunna t datadrivna inköpsbeslut och driva kontinuerlig förbättring med både existerande och nya leverantörer.
 • Kostnadsbesparing
  Identifiera konkurrenskraftiga leverantörer och förhandla fram bättre avtal, vilket kan resultera i betydande kostnadsbesparingar genom bättre pris, kvalité och villkor.
 • Effektivitet
  Minska risken för misstag och minimera behovet at manuellt arbete vid utvärdering, selektering och kommunikation med leverantörer, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Öka tillväxten

 • Riskhantering
  Utvärdera leverantörsriskfaktorer, exempelvis finansiell stabilitet, miljö och ESG-risker samt ta höjd för geopolitisk risk, allt för att minska risken för leveransstörningar.
 • Efterlevnad och styrning
  Verka för att efterleva policys för att säkerställa att upphandlings- och sourcingprocessen efterlever juridiska och etiska standarder.
 • Global räckvidd
  Upptäck möjligheten med ett globalt leverantörsnätverk för att öka er marknad och dra nytta av global kompetens.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.