Om Onventis

Onventis har varit en molnpionjär inom digital omvandling av inköp och finansiella processer sedan 2000. Den molnbaserade programvaran Onventis Buyer är ett komplett upphandlingssystem som hjälper företag att hantera sina omkostnader för att uppnå ekonomisk kontroll, effektivitet, efterlevnad och kostnadsbesparingar. Den effektiviserar och automatiserar alla processer, från anskaffning till betalning, inklusive nätverkssamarbete med leverantörer. Onventis Network kopplar samman affärsprocesser för inköpare och leverantörer på ett enkelt och säkert sätt. Över 1 000 företag med cirka 800000 användare i Onventis Network hanterar globalt en årlig affärsvolym på över 15 miljarder euro med 280 000 leverantörer.

Onventis is the leading1, all-in-one procurement2 platformfor midsize enterprises4, connecting buyers & suppliers5.

1. Onventis eftersträvar en marknadsledande position på relevant marknad (utgiftshantering, medelstora företag, Europa).
2.All-in-one procurement: en svit för upphandling till betalning, anskaffning till avtal, leverantörshantering och nätverkssamarbete.
3. Onventis erbjuder inte bara en svit för utgiftshantering utan även en plattform för samarbete mellan affärspartner.
4. Onventis fokuserar på medelstora företag (omsättning mellan 50 miljoner och 1 miljard euro).
5. Onventis Network för samman inköpare och leverantörer över hela världen.

DIGITAL OMVANDLING FÖR INKÖPS- OCH EKONOMIAVDELNINGAR

Vårt gemensamma mål är att omvandla alla inköpsprocesser och efterföljande finansiella processer för medelstora företag holistiskt med hjälp av ett digitalt ekosystem för utgiftshantering.
Onventis kompletta inköpssvit hjälper företag att hantera sin leverantörsbas och sina utgifter, för att uppnå ekonomisk kontroll, effektivitet, efterlevnad, riskreducering, hållbara inköp och kostnadsbesparingar.
Med Onventis Network maximerar vi våra kunders konkurrenskraft och stärker samarbetet mellan inköpare och leverantörer genom en globalt uppkopplad plattform.
Vi stöttar inköpschefer och CPO:er för att ge övergripande affärsframgångar mervärde. De använder våra molnbaserade program för att automatisera strategiska, taktiska och operativa upphandlingsaktiviteter.
Inom ekonomi och redovisning stöttar vi ansvariga för leverantörsreskontra och CFO:er så att de kan öka avkastningen på investeringar genom att automatisera fakturaprocesser med robotredovisning och OCR som en tjänst.

1999      Företaget grundades

2002      TradeCores första kund inom ”industri”: Schott AG

2003      TradeCores första kund inom ”handel”: Inköpskontoret på German Iron Traders GmbH (E/D/E)

2005      TradeCores första kund inom ”service”: DEKRA SE

2012      TradeCores första kund inom ”plattformsleverans”: Hotellkoncernen Steigenberger

2013      Frank Schmidt blir VD på Onventis

2013      1:a Onventis Xchange kundkonferensen

2013      TradeCores första kund på ”försäljningssidan”: Conrad Electronic SE

2016      Samarbete med Amazon Business och European Launch Partner for AB

2017      Appen ”Smart Connect” blir “Onventis Mobile”

2018      Byte av produktnamn: “TradeCore” blir “Onventis”

2018      Utveckling av “Onventis Network” och produktlansering av “Onventis Supplier Portal”

2019      De huvudsakliga kapitalpartnerna köper majoriteten av aktierna i Onventis

2020      Onventis system för hantering av informationssäkerhet certifieras enligt ISO/IEC 27001

2020      Förvärv av WorkFlowWise B.V.

2021      Förvärv av Spendency AB

2023      Keensight Capital ny investerare 

Certifierad kvalitet

Onventis modulära produktportfölj har certifierats flera gånger av BME (den tyska federala organisationen för materialhantering, inköp och logistik). Dessutom har våra molnlösningar tilldelats BITMI-godkännande (Tysklands förbundsorganisation för IT-Mittelstand) för ”Programvara utvecklad i Tyskland” och ”Programvara som är baserad i Tyskland”. Onventis system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) och datacentret i Frankfurt/Main är certifierade enligt ISO/IEC 27001.

Onventis DP Deu@2x
SHiG Partner Logo (2)

Molnet har utvecklats i Europa sedan 2001

Vi är en av de första SaaS- och molnleverantörerna med ett europeiskt datacenter sedan 2001 och datasäkerhet, hög tillgänglighet och felsäker prestanda har alltid varit det vi prioriterar högst. Den moderna, skalbara infrastrukturen i det ISO 27001-certifierade datacentret i Frankfurt am Main följer de högsta standarderna för byggnadssäkerhet, energieffektivitet och obegränsad datatillgänglighet dygnet runt, 365 dagar om året. Professionella säkerhetskopieringslösningar och förebyggande säkerhetskoncept är grundläggande komponenter i våra molnlösningar. Dessa omfattar en geografiskt redundant datareplikeringsspegel i Stuttgart som ger maximal data- och affärssäkerhet.

ISO Siegel Black

Engagemang i klimatskydd

Som S2P-leverantör hanterar vi inte bara våra kunders framtida problem med hjälp av digitala lösningar – vi har också en hållbar inverkan på vår jord genom vår ekonomiska verksamhet. Utöver innovativa produkter ser vi den största potentialen till positiv förändring i vårt eget arbete för att förbättra miljöförhållandena. Därför förankrade vi klimatskyddet i vår företagsstrategi redan för två år sedan. Dessutom är vi certifierade som ett klimatneutralt företag sedan den 1 januari 2020.

Management

Frank Schmidt
CEO

Frank Schmidt har varit VD för Onventis GmbH sedan den 1 februari 2013. Efter en utbildning i köp och export av varor studerade han ekonomi vid universitetet i Reutlingen där han tog en examen i företagsekonomi och företagsledning (utrikeshandel, med fokus på internationell ledning). Innan Frank Schmidt började på Onventis GmbH var han verkställande direktör på den internationella IT-tjänsteleverantören Atos mellan 1997 och 2006.

Som en del av ledningen för Atos Central Europe ansvarade han för lösningsverksamheten och hade högre lednings- och försäljningsroller i Tyskland och utomlands under sin tioåriga karriär. Senast var han styrelseledamot med ansvar för försäljning och marknadsföring på Heiler Software AG i Stuttgart samt ansvarig för strategiska allianser.

Tilo Schmalz
CFO

Tilo Schmalz är CFO och ansvarig för Onventis ekonomi. Han var senast CFO för PROCAD Group, en tillverkare av B2B-programvara för plattformslösningar inom produkt- och dokumentlivscykelhantering och även Configure, Price, Quote, där han bland annat ansvarade för flera företagsintegrationer. Fram till 2021 hanterade Tilo Schmalz en bred portfölj av investeringar, allt ifrån start-ups till buy-outs, med en miljardomsättning hos riskkapitalföretaget LEA Partners. Som en del av Onventis kommande tillväxtfas kommer hans fokus att ligga på internationaliseringen av ekonomiprocesser och system samt vidareutvecklingen av koncernens övergripande finansiella strategi.

Zoran Steko
COO

Zoran Steko har varit ansvarig för marknadsföring och affärsutveckling på Onventis sedan 2015. Han har över 20 års erfarenhet inom utveckling, marknadsföring och försäljning av standardprogramvara. Efter sina studier vid Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main, där han tog ekonomiexamen, arbetade han först i några år inom affärsutveckling på Dresdner Bank AG innan han började med IT. Han har bland annat varit styrelseledamot på Heiler Software AG och OKS Software AG.

Heiko Rumpl
CPO

Heiko Rumpl har varit chef för konsultverksamhet, tjänster och IT sedan den 1 juli 2015. Efter studier inom företagsekonomi och företagsledning, där han fokuserade på marknadsföring, finansiering och logistik, arbetade han på det europeiska MRO-försäljningsföretaget Brammer i totalt 15 år, från 1997.

Här hade han olika ledningsroller där han utformade och implementerade e-affärskompetenser i företagskoncernen och även införde ett koncernövergripande system för hantering av huvuddata samt omdefinierade e-handelsportföljen. Däremellan var han även styrelseledamot på Heiler Software AG i tre år, ansvarig för produkthanteringen för Heilers standardprogramvara.

Benjamin Fritz
CSO

Som säljchef och styrelseledamot ansvarar Benjamin Fritz för Onventis försäljning och expansionen av den indirekta försäljningskanalen via partners. Tidigare har han studerat företagsekonomi och företagsledning inom handel vid Duale Hochschule Baden-Württemberg. Han slutförde den praktiska delen av sin dubbla utbildning på Brammerkoncernen (nu RUBIX), en ledande europeisk MRO-distributör. Han arbetade för Brammer i flera år, senast som chef för IoT-utveckling. I den här rollen ansvarade han för utformning och utveckling av framtidsorienterade steg och åtgärder som svar på utvecklingen inom IoT.

Jerker Vulperhorst
Managing Director Benelux & Nordics

Jerker Vulperhorst har ansvarat för den nederländska delen av Onventis som verkställande direktör för Benelux sedan 2020. Innan Onventis förvärvade WorkFlowWise arbetade han i 12 år på det kommersiella området inom specialistområdet fakturabearbetning och stöttade kunder vid implementering av lösningar för hantering av fakturor och utgifter. Innan det tog han en masterexamen i företagsekonomi och företagsledning på Amsterdams universitet. Han genomförde även en del av sina studier i USA.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.