Qualification & Evaluation
Säkerställ att leverantörerna möter era krav

Onventis Qualification + Evaluation säkerställer att ni enkelt och standardiserat kan kvalificera och utvärdera potentiella leverantörer för att minimera potentiella risker. En standardiserad och enhetlig process skapar högre effektivitet och tydlighet för alla parter. All leverantörs-, kvalificerings- och utvärderingsinformation tillgängliggörs på en centraliserad plattform.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

Qualification & Evaluation

Genom att förhandsgranska och kvalificera leverantörer i en standardiserad och enhetlig process säkerställer ni att potentiella leverantörer lever upp till ställda krav. Utvärderingsfunktionaliteten gör det enkelt att jämföra leverantörer på marknaden för att hitta den mest optimala leverantörsrelationen för just era behov.

Qualification & Evaluation

Genom att förhandsgranska och kvalificera leverantörer i en standardiserad och enhetlig process säkerställer ni att potentiella leverantörer lever upp till ställda krav. Utvärderingsfunktionaliteten gör det enkelt att jämföra leverantörer på marknaden för att hitta den mest optimala leverantörsrelationen för just era behov.

Centraliserade data

 • Datadrivna beslut
  Analysera KPI:er, mätetal och prestanda, spåra trender och fatta informerade beslut baserat på aktuella och historiska leverantörsdata.
 • Standardisering
  Enhetliga kvalificerings- och utvärderingskriterier för samtliga leverantörer minskar risk för snedvridning och främjar rättvis tilldelning av kontrakt.
 • Transparens
  Analysera, mät och betygsätt leverantörsmarknaden för att få en tillförlitlig och holistisk bild av valet av leverantör.

Hållbart inköp

 • Leverantörshantering (SRM)
  Sätt fokus på att bygga robusta relationer med era leverantörer, främja samarbete och säkerställ att era leverantörer uppfyller era krav.
 • Riskhantering
  Proaktiv identifiering av potentiella risker som exempelvis finansiell instabilitet, ESG-efterlevnad och leveransförmåga.
 • Efterlevnad och styrning
  Säkerställ att att leverantörer uppfyller kontrakterade lagliga och etiska krav.

Ökat värdeskapande

 • Färre fel
  Minska risken för misstag och förbättra noggrannheten i utvärderingen genom att reducera manuellt arbete.
 • Kostnadsbesparing
  Säkerställa att vald leverantörer optimerar värdeskapandet genom att balansera konkurrenskraftiga priser, optimal kvalitet, robust relation och risk.
 • Effektivitet
  Automatisera kvalificering och utvärdering, minska manuellt repetitivt arbete som exempelvis datainmatning, lagring av dokument och kommunikation med leverantörer.

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.