E-Procurement
Öka digitaliseringen av operativt inköp med e-procurement

Många företag väljer att digitalisera operativt inköp genom att introducera e-procurement. Digitalisering av avrop, attest och orderhantering automatiserar stora delar av en ofta manuell och repetitiv process. Genom självbetjäning minskar den administrativa bördan för inköp som kan fokusera på strategiskt mer värdeskapande aktiviteter.

Dessa företag litar på Onventis med sina inköpsbehov

E-Procurement

E-procurement digitaliserar operativt inköp av varor och tjänster och möjliggör för organisationen att själv beställa de varor och tjänster. Inköpsfunktionen slipper tidskrävande manuellt arbete och kan fokusera på aktiviteter som skapar högre värde exempelvis optimering av inköpsstrategier.

E-Procurement

E-procurement digitaliserar operativt inköp av varor och tjänster och möjliggör för organisationen att själv beställa de varor och tjänster. Inköpsfunktionen slipper tidskrävande manuellt arbete och kan fokusera på aktiviteter som skapar högre värde exempelvis optimering av inköpsstrategier.

Maximera effektiviten

 • Effektivitet
  Automatisering leder till snabbare inköpsbeslut, kortare ledtider och snabbare leverans.
 • Kostnadsbesparingar
  Eliminera repetitiva processer och manuellt pappersarbete, minskade kostnaderna för utskrifter, porto och lagring av dokument.
 • Färre misstag
  Automatisk validering och direkt integration med affärssystem säkerställer korrekt order- och fakturainformation samt inventarie- och lagerstatus.

Framtidssäkra inköp

 • Hållbarhet
  Minimera miljöpåverkan och säkerställ att ni når hållbarhetsmål och följer företagets CSR-policies.
 • Avtalsefterlevnad
  Säkerställ att organisationen följer inköpspolicies. Förbättra efterlevnad av kontraktsvillkor och säkerställ transparens av transaktioner för revision.
 • Robusta leverantörsrelationer
  Transparens främjar samarbete vilket stärker relationer och säkerställer leveransprecision och lägger grunden för effektivare förhandling.

Aktuell information

 • Realtidsuppföljning
  Se status på alla order och leveranser för att minska behovet av kontakter med leverantören och proaktivt fånga upp potentiella flaskhalsar.
 • Master data
  En tydlig och central källa för all master data möjliggör för organisationen att ta datadrivna beslut.
 • Globalt skalbar
  När organisationen växer är det enkelt att skala upp systemen för att hantera ökade inköpsbehov samtidigt som ni säkerställer en optimal inköpsprocess

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Du kanske är intresserad av våra andra inköpslösningar

Onventis Buyer

Onventis Buyer

Ta reda på mer

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.