All-in-One Procurement
En plattform för anskaffning, leverantörsrelationer och avtalshantering, upphandling till betalning, faktureringsautomatisering och omkostnadsanalys

Vilken upphandlingsapp letar du efter?

Network Collaboration

Supplier Search & Connect

All-in-One Procurement

Digital omvandling av alla inköpsprocesser och efterföljande ekonomiförfaranden i ett enda system: leverantörshantering, anskaffning till avtal, upphandling till betalning, inklusive hantering av fakturor och utgifter. Onventis Network för enkelt samman inköpare och leverantörer och ger tillgång till information om samhället och målgrupper.

Optimerad för medelstora företag

Vad strävar inköps- och ekonomiavdelningar på medelstora företag efter? Ett enda system för alla processer kopplade till upphandling och leverantörsreskontra, istället för krångliga integreringsprojekt, korta ledtider med slimmad projektomfattning, låga implementerings- och konsultkostnader. Tänk dig allt detta med enkelt nätverkssamarbete och en intuitiv användarupplevelse – med andra ord: Onventis All-in-One Procurement.

Uppfyller GDPR

Vi driver vårt eget ISO 27001-certifierade molndatacenter i Frankfurt/Main (Tyskland) och garanterar dataskydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). GDPR reglerar dataskydd och integritet i EU samt överföring av personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi har varit en pionjär inom molntjänster sedan 2001 och datasäkerhet och hög tillgänglighet har alltid varit det vi prioriterar högst.

Dessa kunder använder Onventis

VAD KUNDER OCH ANALYTIKER SÄGER OM ONVENTIS

Recommended Resources

Automated order confirmation
Procurement Barometer 2022
Onventis Sustainability Solutions
Procure-to-Pay Checklist

Vad inköpare kan lära sig av bin

Bin står för hållbar upphandling i ekonomiska, miljömässiga och sociala termer. Dessa högeffektiva honungsproducenter är experter på att nätverka och har en stark gemenskap. Utgångspunkten för All-in-One Procurement är den här modellen.
Öppna berättelse

Datenschutz
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden möglicherweise Informationen von bestimmten Diensten über Ihren Browser gespeichert, normalerweise in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.