Onventis ERP Integration
Sömlös integration med din ERP- och IT-miljö

FLEXIBLA GRÄNSSNITT

Onventis erbjuder en rad gränssnitt för olika ERP-system – från SAP och Microsoft NAV till Oracle och många fler.

DATA I REALTID

Med standardiserade gränssnitt synkroniseras information i realtid mellan Onventis och respektive ERP-system.

OPTIMAL INTERAKTION

Få ett helhetsgrepp på upphandlingen, från produktionsmaterial till indirekta varor och tjänster, i optimal interaktion med ditt ERP-system.

INTEGRERA ERP-SYSTEM SMIDIGT

Onventis Buyer erbjuder en konsekvent anslutning till ERP-system som SAP, Oracle, Microsoft Dynamics eller Infor. Huvud- och transaktionsdata synkroniseras med ditt ERP via gränssnitt. Du kan använda standardgränssnitt i SAP samt openTRANS för öppna, etablerade marknadsstandarder inom systemkommunikation. På så sätt kan du täcka upphandling för både direkta och indirekta behov. Integrering av ERP-BANF-dokument kopplar samman specifika programscenarier med planeringslogistik för ERP.

THUMB SAP EN Full

Why do SAP Customers rely on Onventis?

VAD KUNDER SÄGER OM ONVENTIS

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Datenschutz
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden möglicherweise Informationen von bestimmten Diensten über Ihren Browser gespeichert, normalerweise in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.