Onventis Supplier Master Data
Skapa starka leverantörsrelationer och maximera masterdatakvalitén

HANTERA LEVERANTÖRSINFORMATION

Aktuella och konsekventa data är viktiga för framgångsrika leverantörsrelationer: När huvuddata har skapats kan de hämtas eller anpassas när som helst.

ENKEL DATAMATCHNING

Dra nytta av tvåvägskommunikation mellan Onventis och ditt ERP. Huvuddata som finns i systemet förs över inledningsvis och uppdateras kontinuerligt.

SJÄLVBETJÄNING FÖR LEVERANTÖRER

Låt leverantörerna vara inblandade i hanteringen av huvuddata med hjälp av självbetjäning. Leverantörerna underhåller själva sina uppgifter och bidrar till datakvaliteten.

ÅTKOMST TILL HUVUDDATA OCH DOKUMENT

Dra nytta av dubbelriktad synkronisering av leverantörsdata med ditt ERP-system. Med integrerad dokumenthantering kan du hantera filer i alla format. Håll koll på alla filer som är relevanta för upphandlingen – från villkor till avtal och certifikat – via den integrerade funktionen för fulltextsökning och påminnelser.

THUMB-EN-Product-Brochure-Buyer-2022

Onventis Buyer

VAD KUNDER SÄGER OM ONVENTIS

Mer information om Supplier Master Data

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Datenschutz
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden möglicherweise Informationen von bestimmten Diensten über Ihren Browser gespeichert, normalerweise in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.