Onventis Supplier Qualification & Classification
Känn dina leverantörer och nå framsteg inom hållbarhet

SNABBARE LEVERANTÖRSKVALIFICERING

Lämpliga leverantörer är viktiga för att lyckas med upphandlingen. Registrering, utlämning av information och huvuddata paketeras i självbetjäningsportalen.

JÄMFÖR KPI:ER

Kombinera automatiskt insamlade kvantitativa data med kvalitativa användarutvärderingar. Du avgör vilka data som ska utvärderas och när.

SYSTEMATISK UTVÄRDERING

Samla in erfarenheter och kunskap om materialgrupper och leveranskvalitet via enkäter. Våra mallar med utvärderingsmetoder hjälper dig med detta.

KLASSIFICERA OCH BEDÖM LEVERANTÖRER

Skapa snabbt och flexibelt företagsövergripande enkäter med hjälp av mallar med fördefinierade kriterier och bedömningssystem. Du avgör vilka kvalitativa och kvantitativa nyckeltal som ska användas och utvärderas. Du kan även ta hänsyn till de ”hårda” faktorer som registreras automatiskt i Onventis Buyer.

LEVERANTÖRER REGISTRERAR OCH KVALIFICERAR SIG I SJÄLVBETJÄNINGEN

Med Onventis appar för leverantörshantering slipper du tidskrävande procedurer för inloggning och registrering av inköpare och leverantörer. Leverantörerna registrerar sig själva med hjälp av företagsspecifika mallar, tillhandahåller uppgifter och kan när som helst uppdatera sina huvuddata via självbetjäningsportalen.

Onventis Buyer

Onventis Buyer

VAD KUNDER SÄGER OM ONVENTIS

Mer information om Qualification & Classification

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.