Onventis Purchase Management
Minska kostnaderna genom automatiserade upphandlingsprocesser

DIGITAL UPPHANDLING

Med Onventis inköpshantering registreras upphandlingsprocesser digitalt, på ett automatiserat sätt som ökar effektiviteten.

KONSEKVENT OPTIMERADE PROCESSER

Automatiserade och sömlösa digitala processer optimerar inköpen och ger mer tid för strategisk upphandling.

FÖRBÄTTRA ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGAN

Med inköpshantering kan du öka leveranssäkerheten och bygga upp en robust upphandlingsrutin i osäkra tider.

TYDLIG ÖVERBLICK ÖVER VALDA ARTIKLAR

I varukorgsöversikten kan du direkt se alla artiklar som tidigare lagts till i kundvagnen. Det spelar ingen roll om du bara har beställt från en enda leverantör eller om det rör sig om en blandad varukorg. Tack vare de tydliga och välstrukturerade varukorgsartiklarna kan du alltid hålla koll på de artiklar du ska beställa.

VISA OCH KONTROLLERA ARTIKELINFORMATION

När köpare klickar på en artikel i varukorgen öppnas en detaljerad vy. Där kan de se relevant information direkt, till exempel materialgrupper eller konteringar. Dessutom går det att automatisera processen och göra den så effektiv som möjligt med funktioner som dynamisk kostnadsfördelning.

FÖRENKLA GODKÄNNANDEPROCESSEN

När en inköpsorder har lagts skickas den till utvalda attestanter för godkännande. Attestanter kan identifieras individuellt inom flexibla arbetsflöden för godkännande, baserat på organisationshierarkier. Ansvariga attestanter ser alla artiklar som ska godkännas i en lättöverskådlig lista. I denna lista kan de godkänna inköpsordrar direkt med en enda snabb åtgärd. På samma sätt kan attestanten se dokumentet, kontrollera det och vidarebefordra det vid behov, eller skicka tillbaka det till den tidigare attestanten.

HANTERA BESTÄLLNINGAR EFFEKTIVT

Slutförda beställningar visas i den lättöverskådliga beställningsöversikten. Status för respektive order visas också i denna. På så sätt kan du när som helst se om beställningen har godkänts, om en orderbekräftelse har mottagits eller om den redan finns på avdelningen för varumottagning.

SLÅ IHOP FLERA BEHOV OCH HITTA DEM VAR SOM HELST

Med behovslistan får du en enkel och snabb överblick över organisationens alla materialbehov. Dessutom ger Onventis Buyer dig möjlighet att slå ihop flera likartade behov i ett. Med filterfunktionen blir det också mycket enklare att hitta de behov du söker.

LEVERANSSÄKERHET MED SAMORDNADE UPPHANDLINGSPROCESSER

En automatiserad och kontinuerlig leverans av råmaterial, förbrukningsvaror och driftsmaterial säkerställer en optimal produktionsprocess. Leverantörsstyrda lager kan åstadkomma just detta: Ett digitalt nätverk av köpare och leverantörer. Modulen för leverantörsstyrda lager möjliggör övervakning av det nuvarande lagret och inkommande och utgående material som är relevanta för materialbehovsplaneringen samt den automatiska genereringen av orderförslag.

Onventis Buyer

Onventis Buyer

VAD KUNDER SÄGER OM ONVENTIS

Mer information om Purchase Management

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.