Onventis Supplier Evaluation & Development
Skapa maximalt värde i leverantörsbasen och minimera riskerna i leveranskedjan

DATADRIVNA BESLUT

Med hjälp av enskilda leverantörsenkäter kan inköpsavdelningen fatta datadrivna beslut om leverantörer.

LÖPANDE INFORMATION

Återkommande bedömningar innebär att du alltid har tillgång till aktuell information om leverantörer.

DETALJERADE UTVÄRDERINGAR

Via exporter, som alltid är tillgängliga, är det möjligt att utvärdera alla leverantörsdata mer ingående.

UTVÄRDERA LEVERANTÖRER SPECIFIKT

Integrera materialgruppsoberoende och individuella utvärderingsformulär i urvalsprocessen för leverantörer. Dessa kan definieras fritt och innehåller sedan motsvarande efterfrågade kriterier. Leverantörerna fyller i enkäten som en del av urvalsprocessen. Inköpsavdelningen kan därmed fatta ett välgrundat beslut för eller emot en leverantör utifrån automatiskt insamlade, kvantitativa data och kvalitativa utvärderingar från medarbetare. Regelbundna enkäter och möjligheten att exportera resultaten gör det också möjligt att kontinuerligt analysera leverantörsrelationen och identifiera och realisera förbättringspotential.

Onventis Buyer

Onventis Buyer

VAD KUNDER SÄGER OM ONVENTIS

Mer information om Evaluation & Development

BEGÄR EN DEMO NU

Våra e-upphandlingsexperter presenterar Onventis Allt-i-ett-nätverk för upphandling.

Integritet
När du besöker vår webbplats kan information från vissa tjänster lagras via din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina sekretessinställningar. Observera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.